Rất đơn giản, mọi người làm theo hướng dẫn

Tạo 1 Acc mới

Nhấn vào Bảng Điều Khiển

Vào Đăng Bài

Lưu ý: Các nội dung mà các bạn đưa lên Trang Địa Điểm Bình Dương phải đảm bảo để được phê duyệt

  • Phải đảm bảo đầy đủ thông tin, tính minh bạch về sản phẩm và dịch vụ từ Doanh nghiệp và cửa hàng của mình.
  • Phải có tối thiểu 02 hình ảnh minh họa về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
  • Nội dung tiếng việt viết phải có dấu
  • Nội dung phải phù hợp với pháp luật Việt Nam cho phép.
  • Nội dung có tranh chấp hoặc khiếu nại của Bên thứ ba do các bạn đưa lên, quản lý trang sẽ thực hiện tháo gỡ.
  • Nội dung bài viết các bạn được phép trỏ đường link giới thiệu về Website Doanh nghiệp của mình. Nhưng không được nhiều quá 02 Link
  • Những bài viết được phát hiện lợi dụng nội dung với mục đích để SEO từ khóa quá nhiều, sẽ không được xuất hiện trên Trang mà không cần thông báo!