Hướng dẫn đăng bài

Chỉ cần 3 bước là mọi người có thể nhanh chóng viết bài trên Địa Điểm Bình Dương

Bước 1: Nhấn viết bài

Bước 2: Đăng nhập và tạo tài khoản = Gmail 

Bước 3: Nhấn viết bài và đăng bài bình thường nhé (chớ chọn mục Doanh nghiệp giới thiệu nha)